Home | Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie waakt over de kwaliteit van de opvang.

Onze Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders die alle ouders met kinderen in de opvang vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Hoe? De commissie brengt (gevraagd en ongevraagd) advies uit aan de directie en de directie van KIK Kinderopvang.

De commissie geeft informatie en advies over:

  • • Het beleid
  • • Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • • Openingstijden
  • • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • • Kosten van de kinderopvang

Klachtenregeling:

KIK Kinderopvang doet er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot uw kind, de groep waar uw kind wordt opgevangen of het beleid wat gehanteerd wordt binnen KIK Kinderopvang kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van de groep. In dit stroomschema staat beschreven hoe wij hiermee omgaan, ook wanneer u niet tevreden bent over het antwoord of de geboden oplossing.

 

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie. Hierin staan de praktische zaken en werkwijze beschreven, zoals de vergaderfrequentie plus de taken van commissieleden.

Voor vragen, suggesties of informatie is de oudercommissie te bereiken per mail: oudercommissie@kik-kinderopvang.nl

Bent u helemaal tevreden? Ook dan horen we het graag.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u moeite heeft met beslissingen of gang van zaken in de groep. Wij vinden het wenselijk dat u dit tijdig bij ons kenbaar maakt, zodat wij hierop kunnen inspelen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Klachtenregeling.

Jouw kind ook bij KIK?

Inschrijven

U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden door het formulier in te vullen en te versturen. Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

InschrijvenRondleiding aanvragen